Bij bezoek aan deze website stemt u automatisch in met de disclaimer, welke hierop van toepassing is.

Deze internetsite is eigendom van Medicales en is tevens auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze internetsite en haar geschakelde pagina’s mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of op enigerlei wijze gebruikt, zonder schriftelijke toestemming van de publicerende partij.

Medicales besteedt alle mogelijke zorg aan haar website en de daarop vrijgegeven informatie en bestanden. Medicales is echter niet verantwoordelijk voor eventuele directe, indirecte of (gevolg)schade als gevolg van weergegeven informatie. Medicales behoudt het recht om informatie op elk moment, zonder voorafgaande notificatie(s), te wijzigen. Medicales kan helaas geen garantie afgeven voor de foutloze werking van de aangeboden internetdiensten, maar zal na melding van storing zorg dragen voor een zo snel mogelijk herstel hiervan.

Op alle vrijgegeven informatie, acties, deze disclaimer en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van een geschil zal deze voorgelegd worden bij een bevoegde -Nederlandse- rechter.

Voor de rechten en plichten van andere zaken dan de internetsite, kunt u onderstaande documenten raadplegen en bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Medicales: 0611-25 112 0/info@medicales.nl.

De merknaam Medicales en het beeldmerk zijn gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)/Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). Deze instantie heeft alleen Medicales het recht gegeven deze merken (®/registred trademarks) te gebruiken.

Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming is het gebruiken van het logo of de merknaam van Medicales -op welke manier dan ook, zowel geheel als gedeeltelijk– strafbaar. Kijk voor meer informatie op www.boip.int.


Hieronder de betreffende documenten:
Algemene voorwaarden
Onderwijs- en examenreglement (OER)