Ontruimingsplan
Bij een calamiteit bestaat de mogelijkheid dat alle mensen uit een gebouw geevacueerd moeten worden. Wanneer dit het geval is, is er vaak sprake van een levensbedreigende situatie en is het van groot belang dat er snel gehandeld wordt. Als een gebouw ontruimd moet worden, staat in het ontruimingsplan precies beschreven wie welke functie heeft, wat er moet gebeuren (hoe er wordt ontruimd en gecommuniceerd) en hoe de hulpverlening wordt opgevangen. Een ontruimmingsplan biedt duidelijkheid. Voor een groot aantal gebouwen is een ontruimingsplan dan ook verplicht volgens de bouwverordening, Arbowet en het Arbobesluit.

De ontruimingsplannen die door Medicales worden opgesteld, worden door de brandweergetoetst en voldoen aan de NEN-normering (NEN-8112) ‘Leidraad voor een ontruimingsplan’.


Ontruimingsplattegrond
Een ontruimingsplattegrond kan worden opgehangen binnen uw pand, waardoor bezoekers in
één oogopslag de dichtstbijzijnde uitgang, brandblusser of verbandkoffer kunnen vinden. Deontruimingsplattegrond kan een onderdeel worden van het ontruimingsplan en worden opgehangen in goedgekeurde kliklijsten, waardoor deze in geval van nood uitneembaar is.

De ontruimingsplattegronden die door Medicales worden opgesteld, voldoen aan de NEN-normering (NEN-1414) ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegrond’.

ontruimingsplattegrond

Risicoanalyse evenementen
Voor een vergunningaanvraag is het soms noodzakelijk om een risicoanalyse uit te laten voeren. Maar ook voor de eigen organisatie kan een analyserapport handig zijn. De risicoanalyses van Medicales worden getoetst aan de Leidraad Veiligheid publieksevenementen van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) en de Handreiking Inzet Hulpverleningsdiensten van Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Alle adviezen en producten uit deze categorie zijn maatwerk en kunnen hierdoor niet gekoppeld worden aan één standaard prijs. Wilt u vrijblijvend informatie of een offerte aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.