vuurwerk

Veel gewonden tijdens de jaarwisseling

Ook deze jaarwisseling heeft een groot aantal personen zich op de eerste hulp-afdeling van een ziekenhuis moeten melden, hoewel de cijfers nog op zich laten wachten kunnen we melden dat met name de oogziekenhuizen en oogartsen een drukke nacht hebben gehad.

Wanneer de cijfers van de afgelopen jaren worden geraadpleegd, zien we dat zich tijdens Oud en Nieuw tussen de 217 en 307 patiënten met oogletsel op de eerste hulp hebben gemeld. Rond de 30% tot 40% houdt blijvend letsel over aan zijn of haar verwondingen.

In de regio Haaglanden zijn ongeveer 100 vuurwerkslachtoffers gevallen, waaronder een aantal personen met ernstig letsel. Naast oogletsel speelde brandwonden een rol.

Wind heeft dit jaar gezorgd voor extra gevaar. Een aantal slachtoffers werd geraakt door omgewaaid vuurwerk.

geweld-hulpverleners

“Handen af van hulpverleners” overgedragen

SIRE draagt de succesvolle campagne tegen geweld naar hulpverleners “Handen af van hulpverleners” over aan HulpvoorHulpverleners. Deze beweging zal deze campagne voortzetten. Er wordt jaarlijks tussen Kerst en Oud en Nieuw extra aandacht besteed aan geweld en agressie tegen hulpverleners.

Medicales steunt deze campagne, omdat ook eerste hulpverleners in aanraking kunnen komen met agressie en geweld. Voor meer informatie omtrent acties op dit gebied, kunt u de website van HulpvoorHulpverleners bezoeken: www.hulpvoorhulpverleners.nl.

geweld-hulpverleners

“Handen af van hulpverleners” overgedragen

SIRE draagt de succesvolle campagne tegen geweld naar hulpverleners “Handen af van hulpverleners” over aan HulpvoorHulpverleners. Deze beweging zal deze campagne voortzetten. Er wordt jaarlijks tussen Kerst en Oud en Nieuw extra aandacht besteed aan geweld en agressie tegen hulpverleners.

Medicales steunt deze campagne, omdat ook eerste hulpverleners in aanraking kunnen komen met agressie en geweld. Voor meer informatie omtrent acties op dit gebied, kunt u de website van HulpvoorHulpverleners bezoeken: www.hulpvoorhulpverleners.nl.

IMG_2784

Kans op overleven na reanimatie stijgt

Wie buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand krijgt, heeft veel meer kans op overleven dan vijftien jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers die de Hartstichting samen met het AMC Amsterdam heeft gepubliceerd. De personen waarbij omstanders direct de reanimatie zijn gestart met het gebruik van een AED, hebben het meeste kans op overleven.

Het onderzoek op reanimaties buiten het ziekenhuis loopt al vijftien jaar. Vijftien jaar geleden was de kans op overleving 1 op 10 en in 2011 al 1 op 4. Het onderzoek is in Noord-Holland uitgevoerd.

Uiteraard hangt de kans op overleving van veel dingen af: zag iemand het gebeuren? Werd snel een reanimatie gestart? Was er een AED in de buurt en werd die aangesloten? Zeker het laatste is van zeer groot belang. Het grote succes ligt hem ook in de publiek toegankelijke AED’s en de omstanders die een reanimatiecursus hebben gevolgd.

Het aantal ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten is wel toegenomen naar 400.000.

lucht-alarm-2

NL-Alert: het vervangende luchtalarm

NL-Alert is door de overheid als aanvullend alarmmiddel in het leven geroepen om bevolking te waarschuwen bij een ramp of calamiteit. De overheid informeert mensen door middel van een tekstbericht over een noodsituatie bij hen in de buurt.

Door een tekstbericht kunnen personen specifiek worden geïnformeerd over een situatie, wat zij op dat moment het beste kunnen doen en kunnen meer mensen worden bereikt. Op dit moment werk NL-Alert op meer dan de helft van de mobiele telefoons.

Het systeem werkt ook als het netwerk overbelast is, omdat de overheid gebruikmaakt van het zogeheten “cell broadcast”. NL-Alert is gratis en anoniem en de berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de mobiele telefoon zich bevindt.

Voor meer informatie omtrent NL-Alert kunt u kijken op de internetsite: www.nl-alert.nl. U kunt ook bellen met de rijksoverheid op het nummer 1400 (lokaal tarief).