BHV

Doel van de opleiding:
Na afloop van deze opleiding kan de cursist adequaat handelen bij een (nood)situatie binnen het bedrijf, waarbij levensreddend handelen, ontruimen of het blussen van een kleine brand noodzakelijk is.

Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die binnen een bedrijf werkt en hier gaat functioneren als bedrijfshulpverlener.

Wat doet een BHV’er?
Een BHV’er brengt in geval van nood werknemers en klanten van een bedrijf in veiligheid. Dit kan door het ontruimen van een gebouw, verlenen van eerste hulp en/of blussen van een beginnende brand.

Inhoud van de opleiding:
De opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt in drie modules aangeboden:

- Inleiding in de BHV

Brandbestrijding:
- Brand en gevaar;
- Taak van de BHV’er bij brand;
- Bestrijden van een kleine brand (hanteren van blustoestel).

Ontruiming:
- Voorbereiding van ontruiming;
- Taak van de BHV’er bij ontruiming.

Eerste Hulp:
- Reanimatie en AED;
- Wonden;
- Kneuzing en verstuiking;
- Oogletsels;
- Botbreuken;
- Brandwonden;
- Bewusteloosheid (stabiele zijligging).

Inclusief:
Bij de opleiding is het cursusmateriaal, diplomering (inclusief een pasje op creditcardformaat met een persoonsgebonden diplomanummer) en koffie en thee inbegrepen.

Duur van de opleiding:
De opleiding duurt zestien tot achttien uur en wordt vaak over twee dagen verspreid gegeven. Een mogelijkheid voor een andere indeling bestaat. Afsluiting: Tijdens de praktijkoefening wordt uw competentie beoordeeld en aan het eind van de opleidingsdag maakt u een theorie-examen. Wanneer u aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt u het diploma.

Toelatingsvoorwaarden:
U dient de Nederlandse taal op een redelijk spraak-, lees- en schrijfniveau te beheersen, daarnaast is het van belang dat de u fysiek in staat bent om alle handelingen uit te voeren. Een specifieke vooropleiding is voor deze opleiding geen vereiste.

Vrijstellingen en eerder verworven competenties (EVC’s):
Voor deze opleiding bestaat er een mogelijkheid voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties of reeds behaalde certificaten/diploma’s. Wanneer u in het bezit bent van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, dan hoeft u alleen het deel Brandbestrijding & Ontruiming (BO) te volgen. U kunt dan vrijstelling aanvragen voor het deel Levensreddende Eerste Hulp (LEH).

Locatie:
De opleiding kan op een opleidingslocatie van Medicales worden gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen uw bedrijf te verzorgen.

Kosten:
Wanneer u de opleiding vanuit open inschrijving bij ons op de opleidingslocatie volgt, een incompanytraining wenst of wanneer u met een groep bent, kunt u te allen tijde een offerte aanvragen.

Opleidingscode : ME-022011
Opleidingstitel  : Opleiding tot Bedrijfshulpverlener

Inschrijven Offerte aanvragen Informatie aanvragen