EHAK

Doel van de opleiding:
Na afloop van deze opleiding kan de cursist adequaat handelen in een gezondheidsverstoring van een baby of kind, waarbij het verlenen van eerste hulp noodzakelijk is.

Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de specifieke ongevalssituaties bij baby’s en kinderen en welke eerste hulp hierbij het beste verleend kan worden. In het bijzonder kunnen dit medewerkers binnen de kinderopvang, het onderwijs of een gastouderbureau zijn. De wet stelt deze cursus verplicht voor gastouders.

Wat doet een EHAK’er?
Als EHAK’er verleent u eerste hulp aan slachtoffertjes (baby’s en kinderen) met een uiteenlopende hulpvraag. Tijdens de opleiding leert u de meest voorkomende ziektebeelden herkennen en hierop in te spelen.

Inhoud van de opleiding:
In het programma van de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Inleiding in de EHAK;
- Het kind en de omgeving (ontwikkeling en het lichaam);
- De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
- Preventie;
- Kindermishandeling;
- Bewustzijn;
- Ademhaling;
- Kinderreanimatie;
- Ernstige bloedingen;
- Wonden;
- Ontwrichtingen en botbreuken;
- Kneuzingen en verstuikingen;
- Oogletsels;
-Vergiftigingen;
- Elektriciteitsletsels;
- Koude- en warmteletsels;
- Kleine ongevallen;
- Ziekteverschijnselen.

Bij het overbrengen van de leerstof wordt gebruik gemaakt van simulatiemateriaal (reanimatiepoppen en anatomiemodellen). Daarnaast zorgt de instructeur voor een interactieve leeromgeving door het gebruik van verschillende didactische vaardigheden.

Inclusief:
Bij de opleiding is het cursusmateriaal, certificering (inclusief een pasje op creditcardformaat met een persoonsgebonden certificaatnummer) en koffie en thee inbegrepen.

Duur van de opleiding:
De opleiding duurt acht uur en wordt vaak over een dag verspreid gegeven. Een mogelijkheid voor een andere indeling bestaat.

Afsluiting:
Ter afsluiting van de opleiding wordt een theoretisch en praktisch examen afgenomen door Het Oranje Kruis. Wanneer dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis dat een geldigheid kent van twee jaar.

Toelatingsvoorwaarden:
U dient de Nederlandse taal op een redelijk spraak-, lees- en schrijfniveau te beheersen, daarnaast is het van belang dat de u fysiek in staat bent om alle handelingen uit te voeren. Een specifieke vooropleiding is voor deze opleiding geen vereiste.

Vrijstellingen en eerder verworven competenties (EVC’s):
Voor deze opleiding bestaat er geen mogelijkheid voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties of reeds behaalde certificaten/diploma’s.

Locatie:
De opleiding kan op een opleidingslocatie van Medicales worden gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen uw bedrijf te verzorgen.

Kosten: 
Wanneer u de opleiding vanuit open inschrijving bij ons op de opleidingslocatie volgt, een incompanytraining wenst of wanneer u met een groep bent, kunt u te allen tijde een offerte aanvragen.


Opleidingscode : ME-021021
Opleidingstitel : Opleiding tot verlener van Eerste Hulp aan Kinderen