Wanneer tijdens een evenement een klein- of grootschalig ongeval plaatsheeft, is het belangrijk dat er adequaat gehandeld wordt. Met direct inzetbare mensen, welke gespecialiseerd zijn in het verlenen van professionele eerste hulp, kan Medicales zich met trots plaatsen op de zorg– en hulpverlenende markt voor zowel kleine als grote evenementen.

Soorten evenementen waarop Medicales in het verleden heeft opgetreden en in de toekomst zal optreden.

Veel gemeenten stellen als eis voor het afgeven van een vergunning dat u op uw evenement beschikt over eerstehulpverleners en/of een eerstehulppost, welke Medicales volledig voor u kan verzorgen. Ook kunnen wij in samenspraak met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) een risicoanalyse uitvoeren, waardoor u kunt zien welke risico’s uw evenement veroorzaakt en welke maatregelen u dient te treffen om deze in te perken.

Personeel
De deskundigheid van haar hulpverlening vindt Medicales erg belangrijk. De hulpverleners volgen een opleidingstraject, waarbinnen bij– en nascholingen verplicht worden gesteld. Mede door hun ervaring in de praktijk hebben zij een bredere kennis in de gezondheidszorg dan andere hulpverleners. Medicales kan zorg dragen voor de inzet van zowel eerstehulpverleners, SOSA-opgeleide ambulancechauffeurs, BIG-geregistreerde verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen als artsen, welke aanvullende opleidingen hebben gevolgd op het gebied van drugs- en alcoholongevallen, sportongevallen of agressiemanagement.

Onze hulpverleners zijn voorzien van duidelijk herkenbare uniformen, welke ons personeel beschermen tegen invloeden van buitenaf en tevens voldoen aan de veiligheidseisen op het gebied van zichtbaarheid (EN-471).

Materiaal
Met professioneel materiaal bieden wij medische ondersteuning op evenementen. Medicales beschikt over mobiele eerstehulpposten die naar wens kunnen worden ingericht. Tot onze uitrusting kunnen brancards, spoedkoffers, eerstehulptassen en AED’s behoren. Door het gebruik van deze moderne, medische apparatuur kunnen wij uw evenement op een hoog niveau van de juiste medische zorg voorzien.

Kosten
Omdat het verzorgen van hulpverleningen op evenementen altijd maatwerk is, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen!