Het ontruimingssignaal klinkt: er is paniek! Voor niemand is precies duidelijk wat de procedure is en er wordt geduwd, getrokken en gerend. Medewerkers worden onder de voet gelopen en een nieuwe panieksituatie breekt uit als duidelijk wordt dat de liften niet werken. Na veel geduw en getrek komt iedereen dan eindelijk toch buiten. Tenminste iedereen… Is iedereen wel buiten?

Oefenen is praktisch voorbereiden op situaties die kunnen gebeuren. Volgens wetgeving moet uw BHV-organisatie jaarlijks een ontruimingsoefening houden, zodat het ontruimingsplan in geval van nood direct uitvoerbaar is. U leert immers van de fouten die u maakt. Uiteraard is het ongeoorloofd om fouten te maken in een noodsituatie waar mensenlevens afhangen van uw beslissingen. Een oefening biedt de mogelijkheid om zonder het veroorzaken van gevaar de

De ontruimingsoefening kan in verschillende fasen worden ingedeeld en deze wordt vervolgens in verscheidene stappen uitgevoerd. Reflectie -bespreken van de gang van zaken tijdens de oefening en deze eventueel op video terugkijken- beslaat een groot gedeelte van de oefening. De ontruiming wordt binnen de organisatie zelf uitgevoerd, zodat meteen het ontruimingsplan kan worden getoetst aan de uitvoerbaarheid en zowel de BHV’ers als de aanwezigen duidelijkheid verkrijgen over wat zij dienen te doen in een noodsituatie.

De indeling van de oefening kan verschillend zijn. Zo kan er in overleg een indeling gemaakt worden, waarbij wij gebruik kunnen maken van: rookmachines, simulatieslachtoffer(s) en ensceneringsmiddelen.

Wilt u meer informatie of een offerte voor een ontruimingsoefening aanvragen? Wij helpen u graag verder!