Medicales is een jong en opgroeiend bedrijf, dat mensen stimuleert, zowel particulieren als bedrijven, te letten op veiligheid.

De focus van het bedrijf ligt op opleidingen, hulpverleningen en producten op het gebied van eerste hulp en veiligheid in Nederland.


Missie:
Medicales wil voor iedereen een veilige omgeving creëren. Dit door opleidingen te verzorgen, hulpverleningen op evenementen te realiseren, veiligheidsproducten te verkopen en voorlichtingen te geven.

Onderwijskundige visie:
Een veilig leerklimaat en persoonlijke aandacht voor onze cursisten vormt de basis van onze onderwijskundige visie: de cursist staat centraal! Een afwisseling in didactische werkvormen, het verbinden van theorie aan praktijksituaties (en andersom) alsmede het aansluiten op de belevingswereld van cursisten, zorgen ervoor dat het hoogst mogelijke leerrendement kan worden behaald.

Professionele ambitie:
Medicales streeft voortdurend naar een groeiende organisatie. Wel zijn wij van mening dat een groei binnen een organisatie geen negatief effect mag hebben op het klantencontact en niet merkbaar mag zijn in de geleverde producten en diensten. Hierdoor zijn wij geen bedrijf met een ‘commerciële’, maar een klantgerichte ambitie.

Wat kunt u van Medicales verwachten?
Medicales heeft een breed aanbod van verschillende opleidingen, diensten en producten, waardoor wij kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten. Door onze gekwalificeerde, bevoegde docenten en gecertificeerde hulpverleners, kunnen wij kwaliteit garanderen en daar zijn we trots op!