ploegleider

Doel van de opleiding:
Na afloop van deze opleiding kan de cursist in geval van een calamiteit leiding geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.  

Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die in geval van nood binnen een bedrijf leiding gaat geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.  

Wat doet een PBHV’er?
Een PBHV’er geeft leiding aan een ploeg BHV’ers tijdens een calamiteit binnen een bedrijf, zorgt ervoor dat de BHV’ers voldoende worden geschoold en dat er voldoende BHV-materialenaanwezig zijn.  

Inhoud van de opleiding:
In het programma van de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Inleiding in de PBHV;
- Leidinggeven aan een BHV-ploeg;
- Oefenen van een BHV-inzet;
- Wetten en regels omtrent BHV;
- Communicatiemiddelen en hun gebruik;
- BHV-materialen en hun gebruik.  

Inclusief:
Bij de opleiding is het cursusmateriaal, diplomering (inclusief een pasje op creditcardformaat met een persoonsgebonden diplomanummer) en koffie en thee inbegrepen.  

Duur van de opleiding:
De opleiding duurt zestien tot achttien uur en wordt vaak over twee dagen verspreid gegeven. Een mogelijkheid voor een andere indeling bestaat.  

Afsluiting:
Tijdens de praktijkoefening wordt uw competentie beoordeeld en aan het eind van de opleidingsdag maakt u een theorie-examen. Wanneer u aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt u het diploma.  

Toelatingsvoorwaarden:
U dient de Nederlandse taal op een redelijk spraak-, lees- en schrijfniveau te beheersen, daarnaast is het van belang dat de u fysiek in staat bent om alle handelingen uit te voeren. U kunt alleen tot de opleiding worden toegelaten wanneer u in het bezit bent van het diploma Bedrijfshulpverlener (BHV’er).  

Vrijstellingen en eerder verworven competenties (EVC’s):
Voor deze opleiding bestaat er geen mogelijkheid voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties of reeds behaalde certificaten/diploma’s.  

Locatie:
De opleiding kan op een opleidingslocatie van Medicales worden gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen uw bedrijf te verzorgen.  

Kosten:
Wanneer u de opleiding vanuit open inschrijving bij ons op de opleidingslocatie volgt, een incompanytraining wenst of wanneer u met een groep bent, kunt u te allen tijde een offerte aanvragen.


Opleidingscode : ME-022021
Opleidingstitel  : Opleiding tot Ploegleider Bedrijfshulpverlener