PBHV-herhaling

Doel van de opleiding:
Na afloop van deze opleiding kan de cursist in geval van een calamiteit leiding geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.

Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die beschikt over een afgeronde opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening (PBHV) met een geldig diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening (PBHV). 

Wat doet een PBHV’er?
Een PBHV’er geeft leiding aan een ploeg BHV’ers tijdens een calamiteit binnen een bedrijf, zorgt ervoor dat de BHV’ers voldoende worden geschoold en dat er voldoende BHV-materialen aanwezig zijn.

Inhoud van de opleiding:
In opleiding bijscholing Ploegleider Bedrijfshulpverlening (PBHV) komen de belangrijkste onderdelen uit de basiscursus aan bod. Daarnaast worden nieuwe inzichten gemeld en wordt er een oefening gehouden om uw vaardigheden op peil te houden.

Inclusief:
Bij de opleiding is het cursusmateriaal, diplomering (inclusief een pasje op creditcardformaat met een persoonsgebonden diplomanummer) en koffie en thee inbegrepen.

Duur van de opleiding:
De opleiding duurt acht uur en wordt in een dag gegeven. Een mogelijkheid voor een andere indeling bestaat.

Afsluiting:
Wanneer u aan de beoordelaar laat zien dat u over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt, wordt de geldigheid van het diploma met een jaar verlengd.

Toelatingsvoorwaarden:
Om tot deze bijscholing toegelaten te worden, dient u te beschikken over een afgeronde opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening (PBHV) en een geldig diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening (PBHV). U dient de Nederlandse taal op een redelijk spraak-, lees- en schrijfniveau te beheersen, daarnaast is het van belang dat de u fysiek in staat bent om alle handelingen uit te voeren.

Vrijstellingen en eerder verworven competenties (EVC’s):
Voor deze opleiding bestaat er geen mogelijkheid voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties of reeds behaalde certificaten/diploma’s.

Locatie:
De opleiding kan op een opleidingslocatie van Medicales worden gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen uw bedrijf te verzorgen.

Kosten: 
Wanneer u de opleiding vanuit open inschrijving bij ons op de opleidingslocatie volgt, een incompanytraining wenst of wanneer u met een groep bent, kunt u te allen tijde een offerte aanvragen.


Opleidingscode : ME-022022