Privacy statement

Medicales vindt uw privacy erg belangrijk, waardoor wij als bedrijf een grote verantwoordelijkheid hebben om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van onze klanten.

Voor het uitvoeren van de diensten, het geven van de opleidingen en het leveren van producten heeft Medicales persoonsgegevens -zoals naam, adres, geboortedatum e.d.- van u nodig. Wanneer u namens een persoon zijn of haar gegevens vermeldt, dan dient u deze persoon hiervan op de hoogte te brengen en te informeren over ons privacy statement.

Medicales zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u een opleiding bij ons heeft gevolgd waar een certificerende organisatie uw gegevens ten behoeve van de certificering nodig heeft.

De persoonsgegevens die Medicales via deze internetsite verkrijgt, worden verwerkt in overeenstemming met dit privacy statement. Mocht Medicales persoonsgegevens op een afwijkende manier willen gebruiken, zal zij de eigenaar van de gegevens om toestemming vragen.


Cookies

Medicales maakt bij het aanbieden van diensten via haar internetsite gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die u bekijkt op uw apparaat worden opgeslagen. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, herkent de website uw apparaat (computer, tablet of telefoon), worden voorkeuren die u heeft ingevoerd ook opnieuw weergegeven. Cookies kunnen andere bestanden op uw apparaat of uw apparaat zelf niet beschadigen.

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden opgeslagen. Wanneer u besluit om cookies niet te accepteren, dan is het mogelijk dat u van bepaalde functies van onze internetsite geen gebruik kunt maken. Cookies zijn nodig om onze internetsite goed te kunnen laten functioneren.


Op deze website van de Rijksoverheid vindt u informatie over soorten cookies en hoe u deze kunt tegenhouden:
http://www.waarschuwingsdienst.nl/

Op deze website vindt u informatie over internetreclame, privacy en cookies:
http://www.youronlinechoices.com/nl/