ReanimatieAEDHERHALING

Doel van de opleiding:
Na afloop van deze opleiding kan de cursist in geval van een circulatiestilstand borstcompressies en mond-op-mondbeademing geven (reanimeren) en een AED bedienen.

Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die beschikt over een afgeronde opleiding Reanimatie (BLS) en AED met een geldig certificaat Reanimatie (BLS) en AED.

Wat doet een BLS’er?
Een BLS’er is in staat om in geval van een circulatiestilstand bij een persoon borstcompressies en mond-op-mondbeademing toe te passen (reanimatie) en kan handelen in de meest voorkomende levensbedreigende stoornissen.

Inhoud van de opleiding:
In opleiding bijscholing Reanimatie (BLS) en AED komen de belangrijkste onderdelen uit de basiscursus aan bod. Daarnaast worden nieuwe inzichten gemeld en wordt er een oefening gehouden om uw vaardigheden op peil te houden. Bij het overbrengen van de leerstof wordt gebruik gemaakt van simulatiemateriaal (reanimatiepoppen en anatomiemodellen). Daarnaast zorgt de instructeur voor een interactieve leeromgeving door het gebruik van verschillende didactische vaardigheden.

Inclusief:
Bij de opleiding is het cursusmateriaal, certificering (inclusief een pasje op creditcardformaat met een persoonsgebonden certificaatnummer) en koffie en thee inbegrepen.

Duur van de opleiding:
De opleiding duurt drie uur en wordt in een dag gegeven.

Afsluiting:
Wanneer u aan de beoordelaar laat zien dat u over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt, wordt de geldigheid van het certificaat verlengd.

Toelatingsvoorwaarden:
Om tot deze bijscholing toegelaten te worden, dient u te beschikken over een afgeronde opleiding Reanimatie (BLS) en AED en een geldig certificaat Reanimatie (BLS) en AED. U dient de Nederlandse taal op een redelijk spraak-, lees- en schrijfniveau te beheersen, daarnaast is het van belang dat de u fysiek in staat bent om alle handelingen uit te voeren.

Vrijstellingen en eerder verworven competenties (EVC’s):
Voor deze opleiding bestaat er geen mogelijkheid voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties of reeds behaalde certificaten/diploma’s.

Locatie:
De opleiding kan op een opleidingslocatie van Medicales worden gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen uw bedrijf te verzorgen.

Kosten:
Wanneer u de opleiding vanuit open inschrijving bij ons op de opleidingslocatie volgt, een incompanytraining wenst of wanneer u met een groep bent, kunt u te allen tijde een offerte aanvragen.


Opleidingscode : ME-023012