geweld-hulpverleners

“Handen af van hulpverleners” overgedragen

SIRE draagt de succesvolle campagne tegen geweld naar hulpverleners “Handen af van hulpverleners” over aan HulpvoorHulpverleners. Deze beweging zal deze campagne voortzetten. Er wordt jaarlijks tussen Kerst en Oud en Nieuw extra aandacht besteed aan geweld en agressie tegen hulpverleners.

Medicales steunt deze campagne, omdat ook eerste hulpverleners in aanraking kunnen komen met agressie en geweld. Voor meer informatie omtrent acties op dit gebied, kunt u de website van HulpvoorHulpverleners bezoeken: www.hulpvoorhulpverleners.nl.