vuurwerk

Veel gewonden tijdens de jaarwisseling

Ook deze jaarwisseling heeft een groot aantal personen zich op de eerste hulp-afdeling van een ziekenhuis moeten melden, hoewel de cijfers nog op zich laten wachten kunnen we melden dat met name de oogziekenhuizen en oogartsen een drukke nacht hebben gehad.

Wanneer de cijfers van de afgelopen jaren worden geraadpleegd, zien we dat zich tijdens Oud en Nieuw tussen de 217 en 307 patiënten met oogletsel op de eerste hulp hebben gemeld. Rond de 30% tot 40% houdt blijvend letsel over aan zijn of haar verwondingen.

In de regio Haaglanden zijn ongeveer 100 vuurwerkslachtoffers gevallen, waaronder een aantal personen met ernstig letsel. Naast oogletsel speelde brandwonden een rol.

Wind heeft dit jaar gezorgd voor extra gevaar. Een aantal slachtoffers werd geraakt door omgewaaid vuurwerk.

Leave a Reply